home page ?


Can par la flors josta.l vert folh
E vei lo tems clar e sere
E.l doutz chans dels auzels pel brolh
M'adousa lo cor e.m reve,
Pos l'auzel chanton a lor for,
Eu, c'ai mais de joi en mo cor,
Dei be chantar, pois tuih li mei jornal
Son joi e chan, qu'eu no pes de ren al.

Cela del mon qued eu plus volh,
E mais l'am de cor e de fe,
Au de joi mos dihz e.ls acolh
E mos precs escout' e rete.
E s'om ja per ben amar mor,
Eu en morrai, qu'ins en mo cor
Li port amor tan fin' e natural
Que tuih son faus vas me li plus leyal.

Be sai la noih, can me despolh,
El leih qu'eu no dormirai re .
Lo dormir pert, car eu lo.m tolh
Per vos, domna, don me sove!
Que lai on om a so tezor,
Vol om ades tener so cor .
S'eu no vos vei, domna, don plus me cal,
Negus vezers mo bel pesar no val .

Can me membra com amar solh
La fausa de mala merce,
Sapchatz que tal ira me colh ,
Per pauc vius de joi no.m recre.
Domna, per cui chan e demor ,
Per la bocha.m feretz al cor
D'un doutz baizar de fin' amor coral,
Que.m torn en joi e.m get d'ira mortal

Tals n'i a qued an mais d'orgolh,
Can grans jois ni grans bes lor ve!
Mas eu sui de melhor escolh
E plus francs, can Deus me fai be.
C'ora qu'eu fos d'amor a l'or,
Eu sui de l'or vengutz al cor.
Merce, domna non ai par ni engal.
Res no.m sofranh, sol que Deus vos me sol

Domna, si no.us vezon mei olh,
Be sapchatz que mos cors vos ve!
E no.us dolhatz plus qu'eu me dolh .
Qu'eu sai c'om vos destrenh per me.
Mas, si.l gelos vos bat' de for,
Gardatz qu'el no vos bat'al cor .
Si'us fai enoi, e vos lui atretal,
E ja ab vos no gazanh be per mal

Mo Bel-Vezer gart Deus d'ir' e de mal,
S'eu sui de lonh, e de pres atretal

Sol Deus midons e mo Bel-Vezer sal,
Tot ai can volh, qu'eu no deman ren al .

Play the original melody

Can't hear anything? Click here to download the original melody (MIDI).