Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bernart de Ventadorn

Ab joi mou lo vers e.l comens
Et ab joi reman e fenis!
E sol que bona fos la fis,
Bos tenh qu'er lo comensamens.
Per la bona comensansa
Me ve jois et alegransa !
E per so dei la bona fi grazir,
Car totz bos faihz vei lauzar al fenir.

Si m'apodera jois e.m vens:
Meravilh' es com o sofris
Car no dic e non esbruis
Per cui sui tan gais e jauzens !
Mas greu veiretz fin' amansa
Ses paor e ses doptansa ,
C'ades tem om vas so c'ama, falhir,
no.m par bos essenhamens,
Ans es foli' et efansa
Qui d'amor a benanansa
Ni.n vol so cor ad autre descobrir,
Si no l'en pot o valer o servir.

Non es enois ni falhimens
Ni vilania, so m'es vis,
Mas d'ome can se fai devis
D'autrui amor ni conoissens.
Enoyos e que.us enansa,
Si.m faitz enoi ni pesansa
Chascus se vol de so mestier formir!
Me cofondetz, e vos no.n vei jauzir.

Ben estai a domn' ardimens
Entr' avols gens e mals vezis !
E s'arditz cors no l'afortis,
Greu pot esser pros ni valens !
Per qu'eu prec, n'aya membransa
La bel'en cui ai fiansa,
Que no.s chamje per paraulas ni.s vir,
Qu'enemics c'ai, fatz d'enveya morir .

Anc sa bela bocha rizens
Non cuidei, baizan me trais,
Car ab un doutz baizar m'aucis,
Si ab autre no m'es guirens !
C'atretal m'es per semblansa
Com de Pelaus la lansa,
Que del seu colp no podi' om garir,
Si autra vetz no s'en fezes ferir .

Bela domna, .l vostre cors gens
E.lh vostre belh olh m'an conquis,
E.l doutz esgartz e lo clars vis,
E.l vostre bels essenhamens,
Que, can be m'en pren esmansa,
De beutat no.us trob egansa :
La genser etz c'om posch' el mon chauzir,
O no i vei clar dels olhs ab que.us remir.

Bels Vezers, senes doptansa
Sai que vostre pretz enansa,
Que tantz sabetz de plazers far e dir:
De vos amar no.s pot nuls om sofrir .

Ben dei aver alegransa,
Qu'en tal domn' ai m'esperansa,
Que, qui.n ditz mal, no pot plus lag mentir,
E qui.n ditz be, no pot plus bel ver dir.

Play the original melody

Can't hear anything? Click here to download the original melody (MIDI), or try to convince your browser to play it by following these instructions.