home page ?


Ab joi mou lo vers e.l comens
Et ab joi reman e fenis!
E sol que bona fos la fis,
Bos tenh qu'er lo comensamens.
Per la bona comensansa
Me ve jois et alegransa !
E per so dei la bona fi grazir,
Car totz bos faihz vei lauzar al fenir.

Si m'apodera jois e.m vens:
Meravilh' es com o sofris
Car no dic e non esbruis
Per cui sui tan gais e jauzens !
Mas greu veiretz fin' amansa
Ses paor e ses doptansa ,
C'ades tem om vas so c'ama, falhir,
no.m par bos essenhamens,
Ans es foli' et efansa
Qui d'amor a benanansa
Ni.n vol so cor ad autre descobrir,
Si no l'en pot o valer o servir.

Non es enois ni falhimens
Ni vilania, so m'es vis,
Mas d'ome can se fai devis
D'autrui amor ni conoissens.
Enoyos e que.us enansa,
Si.m faitz enoi ni pesansa
Chascus se vol de so mestier formir!
Me cofondetz, e vos no.n vei jauzir.

Ben estai a domn' ardimens
Entr' avols gens e mals vezis !
E s'arditz cors no l'afortis,
Greu pot esser pros ni valens !
Per qu'eu prec, n'aya membransa
La bel'en cui ai fiansa,
Que no.s chamje per paraulas ni.s vir,
Qu'enemics c'ai, fatz d'enveya morir .

Anc sa bela bocha rizens
Non cuidei, baizan me trais,
Car ab un doutz baizar m'aucis,
Si ab autre no m'es guirens !
C'atretal m'es per semblansa
Com de Pelaus la lansa,
Que del seu colp no podi' om garir,
Si autra vetz no s'en fezes ferir .

Bela domna, .l vostre cors gens
E.lh vostre belh olh m'an conquis,
E.l doutz esgartz e lo clars vis,
E.l vostre bels essenhamens,
Que, can be m'en pren esmansa,
De beutat no.us trob egansa :
La genser etz c'om posch' el mon chauzir,
O no i vei clar dels olhs ab que.us remir.

Bels Vezers, senes doptansa
Sai que vostre pretz enansa,
Que tantz sabetz de plazers far e dir:
De vos amar no.s pot nuls om sofrir .

Ben dei aver alegransa,
Qu'en tal domn' ai m'esperansa,
Que, qui.n ditz mal, no pot plus lag mentir,
E qui.n ditz be, no pot plus bel ver dir.

Play the original melody

Can't hear anything? Click here to download the original melody (MIDI).