Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bernart Marti

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Companho, per companhia
De folor
Soi d'amor en gran error.
Laidament romp e deslia,
E.l jovens qu'en leis se fia
Vai marritz
Pels amadors apostitz.

Ma part ai en la folia,
Chantador,
Quar anc fui proatz d'amor,
C'al comensar me fon pia,
Mas era.m torn'en bauzia
Tot quan ditz,
Per que.m tenc per avelitz.

Mas ab bel mentir prendia
Ses clamor!
No tem mais escarnidor.
Qu'ela ditz ver, quan mentia,
Et ieu ment, can ver dizia.
A envitz
Rema lo drutz esbaitz.

Pos a trichamen saillia,
Trichador
Trichem tug, dompneiador,
Que.l trichars abaisaria,
Mas pel trichament ceria
Feblezitz
Lo trics de la trichairitz.

Mas a enguan se vezia,
Ses paor
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Enguanat enguanaria.
Enguanatz, de felonia
Vai garnitz
Com enguan enguanairitz.

Pero per conseill faria
La leujor
Bernart Martin lo Pintor
Que ditz e trai guirentia:
Greu er amor ses putia
Camjairitz,
Tro que.l mon:s sia fenitz.

Uzatges es - c'om en ria
O qu'en plor -
Anc nuils hom a dezonor
Non fes plag en drudaria.
Per qu'ieu penrai de la mia
Totz aunitz
Lo be que.m n'es escaritz.

Eu n'aurai la senhoria
En Pascor,
Quan so.l ram carguat de flor.
Tals pot esser l'escaria
Qu'encaras reverdiria
La raitz
E.l verguan:s estes floritz.