Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Rassa, tant creis e mont'e poia
Cella qu'es de toz engans voia
Sos pretz a las autras enoia,
C'una no·i a que re·i noia.
De vezer que sa beutatz loia
Los pros a sos obs, cui qu'en coia;
Que·l plus conoissent e·l meillor
Mantenon ades sa lausor,
E la tenon per la gensor;
E sap far tan entiera honor:
Non vol mas un sol preiador.

Rassa, domn'ai qu'es fresc'e fina,
Cuenda e gaia e mesquina:
Pel saur, ab color de robina,
Blanca per cors com flors d'espina,
Coude mol ab dura tetina,
E sembla conil per l'esquina,
A la fina, fresca color,
Al bon pretz et a la lausor,
Podon be triar la meillor
Sil que se fan conoissedor
De mi vas cal part ieu ador.

Rassa, als rics es orgoillosa,
E fai gran sen a lei de tosa,
Que non voill Peitieus ni Tolosa
Ni Bretaigna ni Saragosa,
Ans es tant de pretz enveiosa
C'als pros paubres es amorosa.
Et a·m pres per castiador:
Prec li que·m teingna car s'amor,
Et am mais un pro vavasor
Que comt'o rei galiador
Que la menes a desonor.

Rassa, rics hom que ren non dona,
Ni honra ni acuoill ni sona,
E que senes tort ochaisona,
E, qui·ll quier merce, non perdona,
M'enoia, e tota persona
Que servize non gazardona.
E li ric home cassador
M'enueion, e·l busatador,
Gaban de volada d'austor!
Que ja mais d'armas ni d'amor
Non parlara hom entre lor.

Rassa, aisso voill que vos plassa:
Rics hom que de gerra no·s lassa,
Ni no s'en recre per menassa,
Troq'om se lais que mal no·l fassa,
Val mais que ribieira ni cassa,
Que bon pretz n'acuoill e n'abrassa.
Maurin ab n'Aigar, son seignor,
Tenc hom per bon envazidor.
E·l vescoms defenda·l s'onor,
E·l coms deman la·l per vigor,
E veiam l'ades al pascor!

Play the original melody

Can't hear anything? Click here to download the original melody (MIDI), or try to convince your browser to play it by following these instructions.