Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Ges no mi desconort,
S'ieu ai perdut,
Que non chant e·m deport
E no m'aiut
Con cobres Autafort
Q'eu ai rendut,
Al seignor de Niort
Car l'a volgut.
E puois e merceian
Li sui vengutz denan,
E·l coms en perdonan
M'a retengut baisan;
Ges no·i dei aver dan,
Que qe·m disses antan,
Ni lausengier non blan.

Vas mi son perjurat
Trei palazin
E·l catre vescomtat
De Lemozin,
E li dui penchenat
Peiregorzin,
E li trei comte fat
Engolmezin.
E·N Sentols ab Gasto
E tut l'autre baro
Me feron plevizo
E lo coms de Digo
Ab lo comte breto
E Raimons d'Avigno,
Et anc uns no·m tenc pro.

Ses pro tener amic
Tenc per egal
Com fas mon enemic
Que no·m fai mal.
Q'en un mostier antic
De san Marsal
Me jureron man ric
Sobr'un missal.
Tals me plevi sa fe
Non fezes plag ses me,
C'anc pois no m'en tenc re;
E no·ill estet ges be
Car se mes a merce
E s'acordet ab se,
So vos pliu per ma fe.

Si·l coms m'es avinens
E non avars,
Mout li serai valens
En sos affars
E fis com us argens,
Humils e cars.
E·l coms fassa lo sens
Que fai la mars:
Quan res i chai de bo
Vol que ab lei s'esto,
E so que no·l te pro
Gieta fors el sablo.
Aisi taing de baro
Que teigna so perdo
E, s'el tol, que pois do.

Lo comte voil pregar
Que ma maiso
Mi comant a gardar,
O que la·m do;
C'ades mi son avar
Tut sist baro
C'ab els non puosc estar
Ses contenso.
Ara mi pot cobrar
Lo coms ses malestar
Et ieu vas lui tornar,
E servir et onrar;
E non o volgui far
Troc'al desamparar
Sui venguz de N'Aimar.

Domna ab cor avar
De prometr'e de dar,
Pois no·m voletz colgar,
Donasses m'un baisar!
Aissi·m podes ric far
E mon dan restaurar,
Si Dieus e Saings m'anpar.