Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Cortz e gestas e joi d'amor
Me solion far esbaudir
E tener gai e chantador,
Tro per lei cui dei obedir
Mi fo mos chantars devedatz.
E en la lei
Era mos chans excomonjatz.

Ara sui asoutz en amor,
E veiretz anar e venir
Chansos, pos a la bellasor
Platz qe mon chant dei'acuillir.
E m'onranza, s'es acordatz
Son cors a drei,
E no·i ac negun dels comtatz.

Del pauc rei de Terra Maior
Me platz, c'aisi·s vol enantir.
C'oi mais lo tenran per seignor
Seill que·ill devon son feu servir.
Puois vencut los a vas Aratz,
Ar es estei
E cobre ses dretz daus totz latz.

No·m tengatz per acusador
Si·us voill c'uns rics l'autre azir,
Car meill s'en poiran valvassor
E castellan de lor jausir.
Que plus es francs, larcs e privatz,
Fe qu'eu vos dei,
Rics hom ab guerra que ab patz.

Ben sai que li malparlador,
Quar voill de lor gillas ver dir,
M'en appellaren soffridor,
Car mi lais forsar ni baillir;
Qe·ls dons que mes frair m'a juratz
E fag autrei
Vol retener l'autra meitatz.

Puois non volen dreit ni amor
Faire ni negun plait suffrir,
Ges per lezerors d'obrador,
S'ieu m'en podia revestir,
Non dei esser malrasonatz.
Que·ill fan plaidei
Mantas vetz c'om no·ls n'a preiatz.

Mas eu ai tant ensegnador
Non sai, per Crist, lo meill chausir:
Cant eu pren e tol la ricor
D'aquels que no·m laissan garir,
Dison que trop me sui cochatz.
Car non guerrei,
Ara dison qe sui malvatz.

Papiol, e tu vai viatz
Al Joune Rei!
Diras que trop dormir no·m platz.

En Oc-e-No ama mais patz,
Ab fe lo crei,
Que·l frair Joans deseretatz.