Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

S'abrils e foillas e flors
E·il beill maitin e·il clar ser
D'un ric joi cui eu esper
No m'alegron, et amors
E·il rossignolet q'auch braire
E·l nous temps vertz e grazitz
Qe.-ns adutz jois et doussors,
E.-l coindes pascors floritz
Midonz son ardit non creis
E no·il merma l'espavens,
Tart m'en venra gauzimens.

Dompna, s'ieu quisi socors
Aillor, non o fis en ver;
E ve·us m'al vostre plazer,
Mi e mos chans e mas tors;
E pren comjat del repaire
On tant gen fui acuillitz
On nais jois, sens e valors.
E cel qe manten faiditz,
Per honor de si mezeis,
Qan fant bos acordamens
Asols los affiamens.

Vostre reptars m'es sabors,
Ric, car cuidatz tant valer
Que ses donar, per temer,
Volriatz aver lauzors.
E c'om no·us auses retraire
Qand us fai qe descausitz,
E semblaria paors
Si n'era per mi cobritz
Coms ni vescoms, ducs ni reis.
Mas faitz vostres faitz tant gens
Qe·us en segua digz valens!

Us n'i a gerreiadors
Que ant de mal far lezer
E no·is sabon captener
Nuill temps ses engignadors,
Tant amon lanssar e traire,
E vei los totz temps garnitz
Coma Vivian de Tors.
Per q'eu no lur sui aizitz,
Q'anc a bon pretz non ateis
Rics hom, si jois e jovens
E valors no·il fon guirens.

D'autres n'i a bastidors,
Rics homes de gran poder
Que sabon terra tener
E fant portals e bestors
De calz e d'arena ab caire.
E fant tors, voutas e vitz;
E vei los bons manjadors,
Don fant lor dons plus petitz;
E ges bons pretz non lur creis,
Car aitals captenemens
Non val mest las bonas gens.

Autres n'i a cassadors
Per la costuma tener,
Qe·is fant ric home parer,
Car amon cans et austors
E corn e tabor e laire,
Q'es lor pretz tant frevolitz
Et ant tant pauc de valors
E lor poders tant frezitz
Que res mas bestia o peis
Non lur es obediens
Ni fai lor comandamens.

Ges, dels ricx torneyadors,
Si tot se guaston l'aver,
No·m pot us al cor plazer,
Tant los truep gualiadors.
Ricx om que per aver traire
Sec torneyamens plevitz
Per penre sos vasvassors,
Non l'es honors ni arditz.
Mas elh non estrenh correys,
Sol c'ab elh s'en an l'argens
S'om pueys s'en es maldizens.

Ric home vuelh q'ab amors
Sapchon cavalliers aver
E que·ls sapchon retener
Ab befag et ab honors
E c'om los truep ses tort faire,
Francx e cortes e chauzitz
E larcx e bos donadors,
Qu'aissi fon pretz establitz:
Qu'om guerreyes ab torneys
E Quaresmas et Avens
Fesson soudadiers manens.

Na Tempra, jois m'es cobitz
Qu'ieu n'ai mays que s'era reys,
Qe·l fels mesclatz ab eyssens
M'es endevengutz pigmens.

Papiol, s'est tan arditz,
Pren mon chant e vai n'ab eis
A N'Oc-e-No, qe prezens
Li fatz de maynhs digz cozens.