Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Mal o fai domna cant d'amar s'atarja
Mentr'es joves, e·l color fresc e blanc'
E las tetinas duras ses tot embarc,
E·l ventr'es planz, senz ruas e senz comba
E·l conz es gros e·il pelet esta·n som,
A las ancas planas per meils jazer,
E·ls pes petitz e·l oils clars e rizens
E·l cors fresqetz e·l pel saur en la testa.

Pois s'en repen, cant ilh ha la pel larja
Qe li ruon li costat e li flanc,
Et a los oils plus vermeils d'un envarc
E·l cap canut e par de col retomba,
Et a perdut tot son prez e son nom,
Adoncas vol zo qe nom pot aver.
Mas mentr'en leis es beutatz e jovenz,
Qi la enqier no s'o ten ges a festa.