Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Un sirventes que motz no·ill faill
Ai fag, c'anc no·m costet un aill;
Et ai apres un'aital art,
Qe s'ai fraire, german ni qart,
Part li l'ou e la meailla,
E s'el puois vol la mia part,
Ieu l'en giet de comunailla.

Tot lo sen ai dinz lo seraill,
Si tot m'an donat gran trebaill
Entre N'Azemar e·N Richart.
Lonc temps m'ant tengut en regart,
Mas ar lor mou tal barailla,
Que lor enfan, si·l reis no·ls part,
N'auran pro en la corailla.

Guillems de Gordon, fol bataill
Aves mes a vostre sonaill,
Et ieu am vos, si Dieus mi gart!
Mas per savi e per moissart
Vos tenon de la fermailla
Li vescomte et es lor tart
Car non est en lor frairailla.

Tot jorn contendi e·m baraill,
M'escrim e·m defen e·m tartaill,
E·m fon om ma terra e la m'art,
E·m fa de mos arbres issart,
E mescla·l gran en la pailla.
E non ai ardit ni coart
Enemic qu'er no m'asailla.

Tot jorn resoli e retaill
Los barons e·ls refont e·ls caill,
Qui cujava metr'a issart,
E soi ben fols qan m'en regart,
Qu'ill son de peior obrailla
Que non es lo fers san Launart,
Per qu'es fols qui s'en trebailla.

Talairans non trota ni saill
Ni no·s mou de son Arenaill
Ni non dopta lanssa ni dart,
Anz viu a guisa de lombart.
Et es tant ples de nuailla
Que, quant l'autra gens se conpart,
El s'estendill'e badailla.

A Peiraguors pres del muraill
Tan qe·i puesc'om gitar de maill,
Volrai anar sobre Baiart,
E se·i trob Peitavin pifart,
Veiran de mon bran com tailla,
Que sus pel cap li farai bart
Del servel mesclat ab mailla

Baron, Dieus vos sal e vos gart
E vos aiut e vos vailla
E·us don q'en digatz a·N Richart
So qe·l paus dis a la grailla.