Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Non puosc mudar mon chantar non esparga,
Pois N'Oc-e-Non a mes fuoc e traich sanc,
Car grans gerra fai d'escars seignor larc,
Per qe·m plai ben dels reis auzir la bomba,
Qe n'aion ops paisson, cordas e pom,
E·n sion trap tendut per fors jazer,
E·nz encontrem a milliers et a cens,
Si c'apres nos en chant hom puois de gesta.

Q'ieu n'agra colp receubut en ma targa
E faich vermeil de mon gonfanon blanc;
Mas per aisso m'en soffrisc e m'en parc
Qu'En Oc-e-Non vei que un dat mi plomba;
Mas non ai ges Lezinan ni Rancom
Q'ieu puosca loing osteiar ses aver,
Mas aiudar puosc de mos conoissens,
L'escut al col e·l capel en ma testa.

Si·l reis Felips n'agues ars'una barga
Denan Guiortz, o crebat un estanc,
O a Roam intres per forssa el parc,
Que l'asetges pel puoig e per la comba
C'om no·n pogues traire breu ses colom,
Adoncs sai eu q'el volgra far parer
Carle, que fon del mieills de sos parens,
Per cui fon Poilla e Sansoigna conqesta.

Anta l'adutz e de pretz lo descarga
Gerra cellui cui hom no·n troba franc,
Per qu'eu non cuich lais Caortz ni Cajarc
Mos Oc-e-Non, pois tant sap de trastomba.
Si·l reis li da lo thesaur de Chinom,
De gerra a cor, et aura·n pois poder;
Tant l'es trebaills e messios plazens
Que los amics e·ls enemics tempesta.

Anc naus de mar, qand a perdut sa barga
Et a mal temps e·is vol urtar al ranc
E cor plus fort d'una sajeta d'arc,
E·is leva en aut e puois aval jos tomba,
No·n trais anc pieitz, e dirai vos ben com,
Q'ieu fatz per lieis que no·m vol retener,
Que no·m manten jorn, terme ni covens,
Per que mos jois, qu'era floritz bisesta.

Vai, sirventes, ades tost e correns,
A Traïnac sias anz de la festa;

Di·m a·N Rotgier et a totz mos parens
Que no·i trob plus omba ni om ni esta.