Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Can mi perpens ni m'arbire
Qu'eu son, ni de cal part veng,
Meravil me mot e·m seing,
Con Dieus volc esser soffrire
Tan lonjamenz dels mieus torz.
Mas cel qu'es verais e forz,
Pos li plaz c'a lui me vire,
Deing asi·l peccat ausire
Com mos mals talans es morz.

Be·s vol de tot be devire
Qui contra Dieu pren nuil geing,
Que Dieus non vol c'om l'enseing.
Cuidavam passar ab rire
Per nostres nescis deporz.
Fraire, per pauc loncs acorz
No nos fes trop tart assire
Tan tost deu hom far con dire
Lo ben, c'ades vai hom morz.

Que es hom, qant m'o cossire,
Ni qe val? En re no·l teing.
E doncs rics per qe si feing?
Es rics? Anz n'es trop a dire,
Aitan es freols l'eforz
Lo jorn c'om passa los porz
On van tut, ses contradire:
Cals que·s fassa gais ni·s mire,
A toz es comunals morz.

Lo seingnor, qui es complire
De toz jois, prec c'ab nos reing!
Alas del cor! Com m'estreing,
Cant mi membron li sospire
Deslials e·l fals conorz!
Mas ar si camja ma sorz
En ben, per que no·m n'aïre.
Tals n'er ben leu escarnire,
Qu'eu soi vius et el er morz.

Pos Dieus volc sofrir martire,
Ja nos no n'aiam desdeing,
C'ab atretal entreseing
Nos a traïz lo traïre,
Saludan; don desconorz
No m'es, c'al deabl'estorz
Soi ab tan, cui foi servire.
Non a poder plus qe·m tire,
Per que no·m fa paor morz.

Folquet, si ses contradire
Crezes so qe·us auçi dire,
No m'agra fag paor morz,

Mas a sel en soi grazire
Qui per nostra mort ausire
Deignet esser en croz morz.