Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Gent part nostre reis liouranda,
Per so son tuit gras
Sei Engles, e nou e ras,
E chascus porta guirlanda.
E Frances son roïllos
De portar lai garnizos
E soffront fam e set e ploia e ven.
E·l reis conquer l'autrui e·l seu defen.

Reis que gran terra demanda
Par qe fassa gas,
Quan caval non trai de pas,
Ni chausa de fer non randa;
Ben fe·l reis, qu'es corajos,
Car venc sai entre·ls Bretos.
Mas cel'honors tornara a nïen
S'es tals la fis com fes comensamen.

Guerra vol c'om sanc espanda,
E c'om foc n'abras,
E que ja non sia las
De donar, n·i meta ganda;
Qu'eu sei fraires aitals dos,
L'us es reis, l'autre coms pros;
Mas ges non ditz vertat aicel que men,
Ni tort lauzat no son pro ni valen.

Breton son for de garanda
E son d'onor bas,
Car uns coms de san Tomas
Entret en Breselianda.
Ben paron de bon cor blos
E tornat de sus en jos,
Car lor Artus demandon frevolmen;
No·n dirai plus, car negus no m'enten.

Als baros, que argens blanda,
Sirventes, diras
Qu'enanz que passon lo pas,
Veion si er foudatz granda,
Si er sens o danz o pros,
Car per seignor dormillos
No voill intrar en gerra ni·n conten,
Car greu conquier hom ben terra dormen.

Sirventes, vai t'en cochos
Al comte c'a non N'Ugos,
Car el val tan e ve e sap e sen,
Que ja no vol penre malvatz argen.