Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Er ai ieu tendut mon trabuc
Don sueilh trair'als malvas baros;
E trairay n'a un de cor blos,
Vueig d'onor, plen de nuailha,
Lauzengier, bausador, janglos,
Avar ric croy, vueig de fatz bos,
Plen d'enjan, vil en batailha.

Malvas es dels pes troc al çuc
E flacs del cap trosq'als talos,
E sos conseils es de garsos,
Sa cortz de paupra vitailha,
Sos solatz pesanz e iros,
E sei don paupr'e sofrachos,
Sei fach van con fuecs de pailha.

Als enemics son sei hueilh cluc,
E contra·ls amics ve d'amdos
Per far enjan e tracïos.
E per tan non tem far failha,
Qu'el ditz, e no·n es veroginhos,
Qe sos parenz fo Ganeilhos:
Per o no·il cal qu'el trasailha.

Anc als enemics no fes truc
Que no·i laises sos compainhos
E·ls cavals e las garnisos.
E fa mal qan porta mailha
Ni armas, mas los esperos,
Que mais l'an valgut a sasos
Qe lança ni branz qe tailha.