Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Casutz sui de mal en pena
E vau lai o·l cors mi mena,
Don ja mais
No·m descargarai del fais;
Car mes m'a en tal cadena
Don mailla no·is descontena.
Car m'atrais
Ab un esgart en biais
Una gaia fresca Elena.
Faicha ai longa carantena,
Mas oi mais
Sui al digous de la Cena.

Tant es d'amorosa mena
Q'ieu morrai, si no m'estrena
D'un doutz bais.
Mas en trop d'orguoill m'eslais!
De tota beutat terrena
Ant pretz las tres de Torena,
Fi·n essais,
Mas ill n'a sobr'ellas mais
Tant qant val mais aurs q'arena.
Q'ieu non vuoill aver Torena
Ni Roais,
Ses lieis qe ja no·m retena.

Ren de beutat non galia
Ni·n fai nuilla fantaumia
Lo joios
Joves, gens cors amoros;
E genssa, qui la deslia;
Et on hom plus n'ostaria
Garnizos,
Plus en seria enveios!
Que la nuoich fai parer dia
La gola, e qi·n vezia
Plus en jos,
Totz lo mons en genssaria.

Doncs be·is taing c'Amors m'aucia
Per la genssor q'el mon sia,
En perdos,
Qe qan remir sas faissos
Conosc qe ja non er mia,
Car chausir pot, si·s volia,
Delz plus pros
Castellas o rics baros.
Q'en lieis es la seignoria
De pretz e de cortesia,
De gens dos
E de far que ben l'estia.

Ja mais non er cortz complia
On hom non gab ni non ria.
Cortz ses dos
Non es mas parcs de baros.
Et agra·m mort ses faillia
L'enois e la vilania
D'Argentos,
Ma·l gentils cors amoros
E la doussa cara pia
E la bona compaignia
E·l respos
De la Saisa·m defendia.

Domna, say en Normandia
Soy per vos
En pessamen nueg e dia.