Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Bremon Ricas Novas

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Pois lo bels temps renovella
E fai de novel renverdir
Tot qant es, voilh de novel dir
C'uns novels volers m'apella
E.m di qe chant novellamen
D'un gen cors novel avinen,
A cui me sui de novel ferm fermaz,
Qar sui per lui de nou renovellaz.

Gen renovellet la bella
Mon gen cor al gent acuillir
Q.em fes gen, per q'ades consir
Qon gen fins prez la capdella
E com ab gen acuillimen
M'a del cors mon fin cor trait gen!
Sens brui refui gen, qe, si.m plac, no.m plaz
Desdui d'autrui, si.m lia ab gen laz.

Tant l'am qe.l cors me travelha
Amors e.m fai lo cor languir.
E si.m vol far aman morir
Amors, q'enaisi.m martella,
Far o pot! tant am fermamen
Lei, qe aman me et mon sen
Destrui, q'abdui l'aman ples traenz traz!
Q'ab glui m'estui, tan l'am ab gran senz graz.

Grat li.n sai qar es isnella
E sap grat dels pros retenir
E.s fa'gradan son prez grasir,
E grat, qar aissi.m cenbella!
Qar, s'ab lei trob merce grasen,
Grat n'aura, e merces eissamen
Sen trui s'endui leis a grat, on jois jatz,
Per cui relui ab grat rics prez presatz.

Prez fins fai Audiart valent
Del Bauz, il et el'eissamen,
Don cui sens trui cerz prez s'es encertatz
En lui per cui viu prez d'onor onraz.