home page ?


Razon e loc
E cor e sen
E grat de Mo-Senhor e mais
Agr'eu, si pogues avenir
En un leu chantar conge,
Que.m dones jai,
Ab que.m partis d'un fol esmai
Que solh menar,
Can cudava.ls baros rengar
A cobrar cortz e messios!
E car non i posc avengar
E vei que no.m seria pros,
Lais lo trebalh,
Que.m sol grevar,
E torn a mas gaias chansos.

E tenh m'a joc
Lor falhimen,
Que lai don mou lo jois que.m pais
M'es dich que l'oblit e l'air
E qui ja.s vol n'aconge
Pos que be sai
C'acors de conselh trobarai,
Be dei pensar
Del gen servir e de l'onrar!
C'aitals chaptenemens es bos
A cel qui.s vol jauzir d'amar,
Que falhimens e mespreizos,
Can fols trassalh,
Fai deliurar
Convens e mans e gazardos.

E s'eu anc moc
L'entendemen
C'ades no fos fis e verais
Vas Mo-Senhor e ses falhir,
Totztems volh que.m deslonge
So que.lh querrai
Mas per lo bo respech qu'eu n'ai
Dei eu chantar
E si.n cudes plus gazanhar,
Trop melhurera.ls motz e.ls sos!
Que desc'om a loc d'alegrar,
Li dobla poders e razos
E senher falh,
Can pot poiar
Los seus e.ls laissa chazer jos.

Cor flac e voc
D'ensenhamen
Ai'eu, s'anc de s'amor m'estrais,
Pos la vi, ni si de mentir
L'ai cor, ni ja.lh chalonge
So que.lh deurai.
Chantar li dei, com si.m farai,
Que melhurar
En posc ma trob'e mon afar!
Car ditz que mos chantars l'es bos!
E s'eu pogues entragitar
Dels seus dichs cortes amoros,
So c'al chan valh,
Pogra doblar
Si que pois valgra per un dos.

C'aissi s'aploc
Tot belamen
S'amors al cor, que.m brolh'e.m nais,
Ab que m'a fach jauzen languir
C'al partir de Santonge,
Com per assai,
No sai si.m notz car o dirai
C'al comensar
En cuder'eu plus leu passar!
Mas pois, per la fe que dei vos,
M'es si chamjat - que del laissar
No sui ni serai poderos -
Per qu'eu egalh,
Si noca.us par,
Los fols e.ls savis amoros.

C'art com del foc
Que s'escompren,
Don mou la flam'e poi'al fais
E creis tan c'om no.l pot sofrir
Que d'aissi non a monge
Trusq'en Velai
Vas so bon abat tan verai
Que ses trichar
Tan finamen e de cor clar
No l'am per que la sospeissos
Me fai partir e delonhar
De mans vilas clams enoios,
E si.m nualh,
Can dei aussar,
Chamjat m'a.l nom de Bonafos.

Mas s'anc amics per esperar
Fo bautz ni jauzens ni joios,
Sobre totz salh
Eu del cudar
Qu'enquer'aurai nom Bonafos