home page ?


Gen m'aten
Ses falhimen
En un chan valen!
C'aiuda
M'es creguda
De lai
On cilh estai
Qu'eu am mais que re
Neis me
Non am tan,
Per qu'eu vauc pensan
Com so que.lh plagues
Li disses
Chantan!
Qu'esters no l'aus dir
Cossi.m fai languir
Jauzen
Que mal no sen
Mas del pensamen
Que.m destrenh.
Pero si.l chaptenh
Que.m promes no.m fai,
De ben e de jai
M'esdui e m'empenh.

Qu'en rizen
Me fetz parven
Al comensamen
De druda
Chartenguda
Qu'esmai
Ni dol no n'ai
Pel joi que m'en ve.
C'ancse
Cut qu'enan
S'ira melhuran
L'esperans'e.l bes,
E pos ses
Engan
L'ai cor a servir,
Si.m denh'acolhir
Ni.m pren
A chauzimen,
Dazai qui no.m pen,
S'eu ja.m fenh
C'a so sen no renh
Segon que sabrai,
Pos conoisserai
Que no.i a malgenh

Den, no men,
Me vauc meten
Per sobrardimen
En bruda
Mentaguda!
Que.m trai
Vas tal assai
C'a la mia fe
Be cre
C'a mo dan
Me vauc esforsan,
Tan sui fola res
E com es
Qu'eu chan
E.m sapcha cobrir
Qui m'o deu grazir
Soven
Falh e mespren
E pois no m'acen
Ni no.m tenh
A dan, si.m destrenh
Amors ni.m dechai!
C'una vetz n'aurai
Mo bon esdevenh

Len me ren,
Que que.m prezen,
Mas leugeramen
Se muda!
C'a saubuda
M'estrai
So que.m fetz gai
E m'en deschapte.
Merce
No.lh deman,
Mas vauc m'alegran
C'om no conogues
Ni saubes
L'afan
E cut m'en partir.
Pois en leis chauzir
Enten
Gran jauzimen
Que n'aurai breumen
E revenh
Pel bon entresenh
Que.m men'e m'atrai -
Los bous Bertalai
C'a plus no.i atenh.

Men-taven
Vauc drech venen
Pro vetz: si be.s pen
Qu'en cuda
Recrezuda
S'eschai
Qu'es en afrai
C'om cobr'e reve!
Per que
Vauc tarzan
La guerr'e.l deman
E sui tan cortes
Que merces
Claman
Cut esdevenir
En so que dezir
Parcen
Forsadamen
C'a ver recrezen
M'en depenh.
Pero, si ja.m senh,
Tan o sofrirai
Que tot proarai,
S'i pert o retenh.

Si.m destrenh
Lo cor que l'engenh
C'avia perdrai,
S'ans que veia mai
Al plus no n'atenh.

Plus a drech greu mai
Cut que passarai,
S'ans de vos no.m venh