home page ?


Si.m sentis fizels amics,
Per ver encuzer'Amor!
Mas er m'o lais per paor
Que.m dobles l'ant'e.l destrics.
Mas aitan posc dire, ses dan,
C'anc d'engan ni de no-fe
No.m membret, pos amei be,
Per c'ai sofert de grans mals!
C'aissi s'aven als leials

E can no grana l'espics
Si com pareis a la flor,
Cudatz que plass'al senhor
Ans l'en creis ir'e genzics
E par que consire de l'an
Enavan, can sap e ve
Que sos afars no l'ave!
Qu'eu vi c'us jorns ferials
M'era melher c'us nadals.

E vi ja, mentr'era rics
Segon lo tems qu'era cor,
Que.m teni'a dezonor
Mans plachs don er sui abrics.
Car vencutz sofrire que blan
Sofertan, car no.s recre,
So que plus li desconve,
A segon que s'es egals
L'amors e l'amics chabals.

E qui se fenher'enics
Per espaventar l'os lor
Can plas volers no.i acor,
Pauc li val precs ni chantics.
Per so fai bo rire d'aman
Que l'afan d'amor soste
E no.l sap lonhar de se,
Pos ve que.s vira venals!
Es lo donc amors aitals

Cudatz, joves ni antics,
Pos en sa bailia cor,
Tri de dos mals lo menor
No fera.l reis Lozoics
Deu s'om donc aucire preian
Drech n'ai gran! qu'eu sai e cre,
Mas que non o dic per me,
C'als verais amics corals
No vai enan lor chaptals.

Oimais semblara prezics
Mos chans e, si Deu azor,
Trop a, no vitz trobador
Cui menhs noz'anta ni trics.
Mas, per melhs assire mo chan,
Vauc cerchan bos motz en fre
Que son tuch chargat e ple
D'us estranhs sens naturals
E no sabon tuch de cals.

No m'en chal! c'ab us mendics,
Lonh de pretz e de valor,
M'irasc que.s fan gabador
L'ora que lor falh afics.
Car ses bo sofrire per tan,
Car no van egal ab re,
Son si brau e ses merce
C'us mazans n'issira tals!
Parlem nos, fan cilh, sivals

E pos no m'i val chastics
C'ades no sian peior,
Ges no m'a tan de sabor
Lor solatz com dels Galics.
Deus los denh maldire! c'antan
Per un gan - de que.m sove
Pero si.s fara jasse -
Mogron m'ist no-fezat fals
Tal guerra, pois fo mortals.

Amia, d'aisso.m sove
C'anc, depos que.m fis comtals,
No m'avenc pois tan grans mals.

E tu ni tos chans que vals,
Giraut, lonh dels Proensals