home page ?


Ar auziretz
Enchabalitz chantars!
Qu'eu son amics enchabalitz e pars!
-- Auiatz! E fon anc mais dicha
Tan grans foli'en chantan?
Greu n'eschaparai ses dan
S'ab leis m'aparei ni m'ec
Cui soi plus liies que sers.
Terra, tu, co me sofers?

A, tantas vetz
M'a trag nesis parlar
Joi d'entres mans, per qu'esdevenc liars!
E.l cors, pois en ren s'aficha
Don s'alegra tan ni qan,
Volri'eu chantan gaban.
Qu'era, tro que s'esperec,
Tenia.l dreg per envers,
Tant'er en amar esmers!

E qu'en diretz
Si l'ensiens es rars
E.l cors es leus, valra.m is sobramars? --
Non ia! Tan es aut'e richa
Cella -- c'als romaing'ab tan! --
Ja ren laus no m'i valran!
Con c'ades qui cor essec,
Mou mas cansos e mos vers
Con fols de saber esters!

Qu'anc nuls efretz
No.m fon valenz ni cars
Tro que m'ac, loing de Ioi, sobrareguars.
-- E puois dic q'Amors me tricha
Per un petit de semblan!
E pert per so car non blan
Leu parlar, c'us dan m'en crec
Que.m ten plus greus que fers
Per te bocha qe.n malmers!

Qu'era no.m letz,
Qan m'i valgra preiars,
Querre merce? -- Si fai! Que mos trobars,
Pos tan s'es m'amors africha
C'autra non voill ni.n deman,
Clama.l merce, qui que.l chan,
A lleis cui deschauzir lec
. --Fols trascuiatz e despers,
Tot trobaras so que quers! --

E.l be que.t fetz,
Si n'eras in fuoc ars,
Potz li grazir? -- Fo doncs mas us baziars! --
Folla res! E sel que picha
Non vai l'obra meilluran
Cada pauc? -- Sabers d'enfan! --
E si.t fei mais qe non dec!
Pieiers de cels de Beders,
Tu, cals merces l'en refers? --

Tals que lai dretz
Los oillz on bat la mars,
Qe.l cors es dous e francs e fis e clars
De cellei cuis Iois abricha
Long d'avol pretz e d'enian
E de mi que vauc pensan
Tan que magrezisc e sec,
Volven de tort en travers,
Plus abruzis d'un covers!

E cuiatz setz
M'enuei, ni deiunars,
Ni.m tenga dan? Non fai! Que.l douz pensars
M'aduri'ab una micha
San e let al cap de l'an! --
Fols, c'as dig? Pauc t'en creiran
De so c'anc vers non parec! --
Si fara ben, se l'enquers,
Mos Lignaures, lai part Lers!

Ioios, qui per bon enders
No s'alegra, fols es mers!