home page ?


Be conve, pos ja baissa.l ram
La folh'e.l fruchs apres las flors,
Que d'un vers, en que.m sui tarzatz,
M'esfortz com als primers l'egalh!
Qu'esters no m'er onors ni pretz,
Pos locs m'en aiud'e gens tems,
Si de tal manera no.l fatz
Que contrapasse.ls plus prezatz.

E per ma guerrera cui am,
Car es una de las melhors,
Conve, si noca.m sui amatz,
Que per l'aventura.m trebalh
E m'en fenha conhdes e letz
No fai, ans cut que n'ai dich nems,
Pos leis non agrada ni.lh platz
Qu'eu m'en deport ni.m n'assolatz.

E dobla.m del voler la fam,
Per que s'esvertuda l'amors,
Qu'era.n sui plus enamoratz
De leis, sembla, que l'amiralh,
Dic a vos, que non o sabetz!
Tan gentet s'avenon ensems
Lo sens e.l pretz e la beltatz
El franc cors c'anc bona fos natz

E si.m solh eu tener so clam
Com vassal de lor bos senhors
E no m'en sui del tot laissatz!
Que.l nescis cor ab que.m baralh,
Fis contra leis e vas me quetz,
Me ditz qu'ela.m fo vel'e rems
De mans encombrers, c'ai passatz,
En que.m fora dezesperatz.

Pero de chabrol o de dam,
Si precs entendes ni clamors,
Cudera fos adomesgatz!
Mas vos, ma domna, non assalh
Clams ni merces, car no vezetz
Los mals qu'eu trac ni.ls planchs ni.ls gems
Qu'eu fatz la noch, can sui colgatz,
E.l jorn no posc estar en patz.

E si per Deu, cui sotzestam,
No.us platz que.m trespas la dolors,
Que m'aucira, si no.n pensatz,
Greu m'er e s'orgolhs no.us i falh,
E pezara.m, si no sentetz
Com es jois frevolitz e sems,
Can de servizi no ve gratz
Celui que.s n'es molt trebalhatz.

E si.m tenetz pres el liam
E no.m val forsa ni valors,
No.m deu valer umilitatz
Si fai, pos en re no trassalh
Vostres mans e si.m destrenhetz
Que mais me volgr'esser reems
De Masmutz o de revelatz
Qu'en tal trebalha fos liuratz

Per vos, domna, que.m destrenhetz,
Cuder'eu ben esser reems
De Masmutz o de revelatz
Ans c'aissi fos justiziatz

Domna, merce car no pensatz
Com eu no fos totztems forsatz