home page ?


Totztems me sol plus jois plazer
En abril, can s'afrancha l'ans
E can se raman els verjans
Las flors e la folha se nais
E.lh gen deport d'auzels els plais
Mostro.m a far
Un cortes vers per conortar
Pretz e joven.
E ges per so, si be.m ve len,
Pois no mesfai,
Car tot can ren fin amic jai
Ni don'a chan pretz ni valor
Trop en mo cor, s'aissi m'eschai
Com esper de mo Bel-Senhor.

Qu'era si.m col ses malsaber
Mo solatz ni l'es bels mos chans,
Tot so que m'era mals e dans
M'er jauzimens e l'ira jais
E desque vas mos precs s'afrais,
Pro.m dei cudar,
Que be.m sai chauzir e gardar
De falhimen,
Del seu adrech cors avinen
Cortes e gai
Que.m lonh de trebalh e d'esmai!
C'aissi conve de bo senhor,
Desque.ls seus leva ni refai,
C'o tenha tan que n'ai'onor.

E s'aissi.m vol- gues retener
Que no.m poscha nozer engans,
Pos de sai s'afina l'us pans,
De l'altre pens que no s'abais!
C'aissi.lh serai fis e verais
C'ochaizonar
No cut que.m posch'en ben-amar
A mo viven
Ni de negu galiamen!
Que leu dechai
L'amistatz e torn'en afrai
De cels que son galiador,
E per pauc de meschap trasvai
Amors d'amic e de senhor.

Mas no me dol d'altrui temer
Ni.m clam dels altrui dezenans!
Qu'er'ai d'Amor las merces grans
E plus de joi c'anc non aic mais!
E s'anc re.m falhi ni m'estrais
Ni.m fetz semblar
Vera la faula de Bretmar,
Tot bonamen
Li o fenisc e.l greu tormen
Qu'era penrai
De la malanansa de lai!
Si Deus me salva Mo-Senhor,
Ai tal gazardo com s'eschai,
Si fos de plus fin amador.

So que m'en sol es plus de ver,
Car no m'en ve salutz ni mans!
C'aissi conve de fis amans
Que l'us per l'altre sia gais
E que l'us, si l'altre s'irais,
No.s pens venjar
Ni no deu sa colpa celar.
Que doblamen
Meschaba qui so tort defen
E no.s n'estrai,
Per qu'eu, si posc, me gardarai
Que per ira ni per folor
No fassa mo bo sen savai
Don perda.l joi de Mo-Senhor.

C'ab prim lassol me pot tener -
D'aisso.m van eu e m'en bobans,
Que que.s dia l'us dels Bertrans - ,
Ab que no.n volva ni.n biais!
Que la bona speransa.m pais
E.m fai laissar
Mantas res de que.m solh clamar
E no m'enten
En aital va domneiamen,
Que ven e vai,
Que ja per re no me partrai
Del servizi de Mo-Senhor
Ni eu, si posc, ja non aurai
Fals cor trafa ni trichador.

E no me col per remaner
La melher e la plus prezans!
Que la serf ab cor en balans
On ja nuls pros drutz ni savais
Loc non aura c'abras ni bais,
E pos trobar
No.lh poiria semblan ni par
Mon escien,
Iria la foldat queren
Qu'eu no querrai,
Ans vos dic be que remanrai.
Si sobre totz, non er ans lor
Que la grans benanansa.m fai
Fin e segur de bo senhor

E, pos mos Sobre-Totz s'atrai
Vas una domna, l'a senhor
Cui prei'e prez', e prezarai
Que sols aia fizel senhor