home page ?


Ses valer de pascor
E ses folh'e ses flor
E ses man de senhor
Volh far ab la dolor
Que m'a chargat Amors
En loc d'altre socors
Un novel chan
Que m'ira conortan
De l'ir'e de l'afan
Gran qu'eu trai!
C'altre conselh no.n sai,
Pos no me val merces.
Donc be sui entrepres,
Pos no m'en posc sofrir
Ni re de can dezir
No vei esdevenir
Ni non aten
Socors ni valemen,
Ja m'ai'eu longamen
Plus amat finamen
D'amador c'anc fos natz.
Era qu'en diriatz
Qu'eu tenson e menatz
E can ven a la patz,
Eu.m vir de l'altre latz

C'aissi es fazedor
A tot fin amador
Que ja no volh'onor
Mas aplazer d'amor!
C'aitals vens ses onors
Entre fis amadors
E ses engan,
Car si be.s torn'a dan,
Lor es pois benestan
Can om fai
So qu'en amor s'eschai
Ni tanh a ben apres.
Qu'eu vei c'us tarzatz bes
Fai plus cor esjauzir
E no.s tanh que s'air,
Si no l'es cui grazir
So jauzimen.
E van totz jorns dizen
Que no pert qui s'empren,
Mas a me no par gen,
S'en ren etz ensenhatz
Ni benestan amatz,
Qu'en bon'obra.us metatz
E leu vos en partatz,
Si noca.us achabatz.

Pero qui no.m socor
A ma cocha maior,
Semblara de folor,
Si no m'en pas alhor,
E sera breus lo cors
Als esperonadors,
Tan pres iran
E si m'en vauc lonhan,
Pot esser que diran
Tan no sai
Cilh que s'estan de lai
E no s'en dolon ges:
Non i fai que cortes,
S'era s'en vol partir,
Can s'en degra jauzir,
Ni laissa per gandir
Leugeramen
Tan bel eschazemen
E no falh qui.m mespren
De mon ensenhamen,
S'eu dic so que no fatz.
Mas ja no volh sapchatz
Com en sui issaratz!
C'amics sui dezamatz
E so que.m volh no platz

E si s'an per melhor
Ist amic fenhedor,
C'om ab cor trichador
Serf ades sa color,
Qu'engans vas fin'amors
Lor par pretz e valors.
Qui dessemblan
Lor sap far quez ilh fan
Mas eu so qu'en juran
Man- darai
Sapchatz be c'atendrai,
Si tot n'era mespres,
E no.m valha ma fes,
S'eu ja posc sens falhir
Dei donc mo ver delir
Per l'altrui trassalhir
Non eu nien
Ans vos dic veramen
Que malamen despen
Sas novas qui trop men
Ni n'es acostumatz!
Mas be de leu cudatz
Qu'eu per me.n si'iratz
O qu'en si'encolpatz
Mos francs Senher onratz

Mas eu non ai paor,
Si be.s leva ni.s cor
Esfortz de dezonor,
Que ja.n prenda.l peior
Ni que ja.m vir alhors!
Tan vei sos fachs alsors
En benestan
Qu'eu.m n'esjau en chantan.
Mas be n'ai cor c'ogan,
An de mai,
Li mostre mon esmai
Que.m greuja plus que res
E volgra, si.lh plagues
Ni m'eschazes a dir,
C'una vetz al vestir
Li fos al seu servir
Privadamen,
E s'eu entremespren,
A sas merces m'en ren!
C'assatz for'avinen
C'als mas rendes los bratz,
Car s'en ome ponhatz
Que melhurar volhatz,
Tan conve lo tenhatz
Tro melhurat l'aiatz.

El cudar m'assolatz
Que totz m'en sui laissatz
Dels poderos malvatz!
C'un no.n ponh ni menatz,
C'a mo Sobre-Totz platz.

E si.s baisset barnatz
Lai on eu fui raubatz