home page ?


Jois e chans
E solatz
E cortezia.m platz,
Mas no m'es gen
Qu'eu sols ab sen
Chan ni m'esbaudei!
C'a penas vei
C'ab joi jocs m'i sostenha.
Per que.m n'estranh
E pos que.m planh
De l'un de mos senhors
Que m'avia socors
Ab joi cobrat promes.
Mas l'esperans'e.l bes
E so de qu'eu plus valh
Me fui fors de trebalh,
Per que ma sospeissos
Se vai viran
Que m'er ab joi razos.

E.l mazans
Desreiatz
Que s'er'en fol levatz
Ira chazen,
Car folamen
Enquer e domnei!
C'oi no son trei
Cui tan soven n'avenha
Mals ses gazanh
E si remanh
Ab los fis amadors,
Que, can eu.m cut alhors
Virar on conquezes,
E.m ditz ma bona fes
E.m mostr'en so miralh
Que qui per falhir falh,
Non es onors ni pros!
Ans son dui dan
E fora melhs c'us fos.

Mas tans dans
N'ai celatz
De que.m fora clamatz!
Mas no m'enten
En clam soven
Ni leu no desrei.
Tot ben abnei
Qui ja.m ditz ni m'ensenha
C'aissi.m gavanh!
Car si sofranh
Un lonc tems bon'amors
Als fis entendedors,
Tot o restaur'us mes,
Per qu'eu - ni tu si.m cres -
No n'ai cor que.m nualh
Per una, si.s trassalh!
Ans serai vers e bos,
C'anc ab engan
No s'avenc amoros.

Mas l'engans
Es intratz
Que desreia d'ams latz
Vilanamen,
C'us a prezen
Que bais ni manei
No sec tornei
Ni no crida s'ensenha!
Per que no.s tanh
Que s'acompanh
Domn'en cui es valors
Ab tal, can l'aura sors,
Que ja mais no.n valgues.
Be.n volgra conogues
Ans c'ab lui s'agazalh
Ni.lh do gans ni fermalh,
Si n'er gens lo ressos!
Que gen mazan
Sol om far de rics dos.

E si.l mans
M'es tarzatz
Que.m degr'esser mandatz
Et eu l'aten!
Si tot ve len,
No cut mal m'estei.
Si be.n fadei
E l'espers ja no venha,
Car be.n barganh,
S'eu per estanh
Do mon aur que folors,
So trobam els auctors,
Aiud'a mantas res.
Mas er'an gran mal pres
Joias e demoralh,
Pos se fetz d'altre talh
Domneis, e fo sazos
Que per un gan
Er'om bautz e joios.

Et es grans
Frevoltatz
C'om ben am dezamatz,
Ses jauzimen,
Per tal conven
Que cilh senhorei
Cui re no grei,
S'i es secs coma lenha,
E cals que.s lanh,
Ilh jass'e.s banh
E gense sas colors
E lui crescha dolors
Qu'es en latz et espres
Ges amors mais no.lh pes!
No m'es vis ben egalh
C'om dezir e badalh
E viva consiros
E qu'ela chan
D'altrui dolsas chansos.

Mas eu, qui que.s cridalh,
No.m part de l'assenalh,
Don for'alques joios,
Si.l trachs d'antan
No s'avengues en dos.

A Deu coman
Mo Sobre -Totz, Joios.

E plagra.m c'ab lui fos.