home page ?


Be me plairia, senh'en reis,
Ab que.us vis un pauc de lezer,
Que.us plagues que.m dizessetz ver,
Si.us cudatz qu'en la vostr'amor
A bona domna tan d'onor
Com d'un altre pro chavaler,
E no m'en tenhatz per guerrer,
Ans me respondetz franchamen -

Giraut de Bornelh, s'eu mezeis
No.m defendes ab mo saber, -
Be sai vas on voletz tener.
Pero be vos tenh a folor,
Si.us cudatz que per ma ricor
Valha menhs a drut vertader
Aissi vos pogratz un dener
Azesmar contr'un marc d'argen. -

Si.m sal Deus, senher, me pareis
De domna qu'enten en valer
Que ja no.n falha per aver
Ni de rei ni d'emperador
No.n fassa ja son amador!
So m'es vis, ni no l'a mester!
Car vos, ric ome sobranser,
No.n voletz mas lo jauzimen.--

Giraut, e non esta genseis,
Si.l rics sap onrar ni temer
Sidons e.l cor ab lo poder
L'ajosta co.l te per senhor,
Preza.l donc menhs per sa valor,
Si mal no.l troba ni sobrer
Ja sol om dir el reprover
Que cel que val mais, e melhs pren. -

Senher, molt pren gran mal domneis,
Can pert la cud'e.l bon esper!
Que trop val enan del jazer
L'afars del fin entendedor.
Mas vos, ric, car etz plus maior,
Demandatz lo jazer primer,
E domn'a.l cor sobreleuger
C'ama celui que no.i enten. -

Giraut, anc trop rics no.m depeis
En bona domna conquerer!
Mas en s'amistat retener
Met be la fors'e la valor.
Si.lh ric se son galiador
E tan non amon oi com er,
De me no.n crezatz lauzenger,
Qu'eu am las bonas finamen -

Senher, de mo Solatz de Quer
Volgra ben e d'en Topiner
C'amesson domnas a prezen. -

Giraut, oc be, d'amar leuger
Mas a me no.n donetz parer,
Qu'eu n'ai gazanhat per un cen.