home page ?


De bels digz menutz frays
Aver et escudar
Non cuger'ieu trobar.
Sobeiras ia fon l'ans!
Per so.s passet mos chans
En patz iostals aussors;
E si.m fos er honors
D'eix lo trebalh cobrar,
Trop volgra mais donar
Mos gais sonetz ioyos
Ab bel ditz et entiers,
Entendables e plas,
Que trop escurs ni sobrestorias.

E ja no.m for enpays
D'eix region tornar,
S'ieu cuges encontrar
Bellas mas non per guans.
Mas falhitz es bobans
E pretz e bon'amors
E respiegz de senhors
D'acuylhir e d'onrar.
De que puesc doncs chantar?
Que.l chan ja.l fai razos
O.l noms es messongiers;
Qu'el temps dels ancias
Ioys chans ensems eron quo.l palh'e.l gras.

Tans n'i vey dels estrays
Del belh galaubejar
Que no.m n'aus amparar. -
Per que? - No m'o demans,
Que savis iest e grans;
Que ioys es en decors.
Non tanh neys als menors
Tals res a demandar.
Cuj ves tu conortar,
Tan sia guays ni pros?
Pero manhs cavaliers
Abaissa fagz vilas
E torna.l nom desobre soteiras.

De Bordel tro Lamays
No vuelh plus esperar,
......................................
Qu'ades m'es pretz mos chans.
Laissa.m! No.m plaj mazans
Senes razonadors!
Tant es lo mescaps sors,
No faj a razonar.
Be.m puesc meravilhar,
Que sols nada.l peissos!
En totz bos autz mestiers
M'aib aissel rovilhas
A ben triar los brezilhatz dels sas.

Re no.m val us sols trays
Al pas desencombrar.
Totz m'en cugei laissar;
Mas venra l'Alamans,
L'adregz e.l benestans,
Miralhs e guitz e flors
D'autres emperadors,
E creis per gran afar.
Pueis auziretz passar
Per luex e per sazos
Mals pas e mals sendiers
Ties ab Castellas,
De nom partitz e de cosselh propdas.

Tot salhira l'aguays,
Que no.l puesc pus celar,
Per que pert l'alegrar;
Que vey far don ve.l dans,
Per que suj malanans.
Quar o truep els aussors
Don cugei que fos sors
De ben-acosselhar,
Tro que l'auzi bailar
Contra me sos peos
A tal que.m fo sobriers.
No vuelh dir que trefas,
Si tot, s'o fos, ieu.m calera per mas.

No.m fauc de mans lor ays
A be-mas taynar,
Quan ieu vuelh sermonar.
C'auia, quar sermonans
Mi bat, selh non-fezans:
Qu'ieu no vuelh refeitors
Ni reglas de colors;
Quar ja per sopleyar,
S'ab fin cor ferm e clar,
Ni per trop capairos
No sera.l frair entiers
Nj verais ni certas,
Si.l dreit no siec e no.l guida la mas.