Main PageTroubadours' ListingMore Works by Giraut de Bornelh

De bels digz menutz frays
Aver et escudar
Non cuger'ieu trobar.
Sobeiras ia fon l'ans!
Per so.s passet mos chans
En patz iostals aussors;
E si.m fos er honors
D'eix lo trebalh cobrar,
Trop volgra mais donar
Mos gais sonetz ioyos
Ab bel ditz et entiers,
Entendables e plas,
Que trop escurs ni sobrestorias.

E ja no.m for enpays
D'eix region tornar,
S'ieu cuges encontrar
Bellas mas non per guans.
Mas falhitz es bobans
E pretz e bon'amors
E respiegz de senhors
D'acuylhir e d'onrar.
De que puesc doncs chantar?
Que.l chan ja.l fai razos
O.l noms es messongiers;
Qu'el temps dels ancias
Ioys chans ensems eron quo.l palh'e.l gras.

Tans n'i vey dels estrays
Del belh galaubejar
Que no.m n'aus amparar. -
Per que? - No m'o demans,
Que savis iest e grans;
Que ioys es en decors.
Non tanh neys als menors
Tals res a demandar.
Cuj ves tu conortar,
Tan sia guays ni pros?
Pero manhs cavaliers
Abaissa fagz vilas
E torna.l nom desobre soteiras.

De Bordel tro Lamays
No vuelh plus esperar,
......................................
Qu'ades m'es pretz mos chans.
Laissa.m! No.m plaj mazans
Senes razonadors!
Tant es lo mescaps sors,
No faj a razonar.
Be.m puesc meravilhar,
Que sols nada.l peissos!
En totz bos autz mestiers
M'aib aissel rovilhas
A ben triar los brezilhatz dels sas.

Re no.m val us sols trays
Al pas desencombrar.
Totz m'en cugei laissar;
Mas venra l'Alamans,
L'adregz e.l benestans,
Miralhs e guitz e flors
D'autres emperadors,
E creis per gran afar.
Pueis auziretz passar
Per luex e per sazos
Mals pas e mals sendiers
Ties ab Castellas,
De nom partitz e de cosselh propdas.

Tot salhira l'aguays,
Que no.l puesc pus celar,
Per que pert l'alegrar;
Que vey far don ve.l dans,
Per que suj malanans.
Quar o truep els aussors
Don cugei que fos sors
De ben-acosselhar,
Tro que l'auzi bailar
Contra me sos peos
A tal que.m fo sobriers.
No vuelh dir que trefas,
Si tot, s'o fos, ieu.m calera per mas.

No.m fauc de mans lor ays
A be-mas taynar,
Quan ieu vuelh sermonar.
C'auia, quar sermonans
Mi bat, selh non-fezans:
Qu'ieu no vuelh refeitors
Ni reglas de colors;
Quar ja per sopleyar,
S'ab fin cor ferm e clar,
Ni per trop capairos
No sera.l frair entiers
Nj verais ni certas,
Si.l dreit no siec e no.l guida la mas.