home page ?


Ben es drechs, pos en aital port
Nos a nostre Senher trames,
C'ab joi l'en referam merces,
E chascus ponh a plan esfortz
Com sia lauzatz e grazitz
Tan adrechs guitz,
Cui terr'e mars e ploi'e vens
Serf e sap estr'obediens,
E qui.l te char,
Be pot esser fis c'al paiar
Venra.lh centismes gazardos!
Ja.l servizis no n'er tan bos

E pos sabem c'anc no fetz tort
Ni.l fara d'aisso que promes,
Ans s'en sec ades maier bes,
Pro.n deu valer nostre conortz!
Car cel que.ls defrachs e.ls fronitz
E.ls mal noiritz
Acolh e.ls fai viure valens,
Be sembla que.ls rics penedens
Volha logar,
Si.l cor en l'obra ven en par,
Trop melhs que.ls forfachs sofrachos,
Car mais val lor confessios.

Per que.s degra.l plus rics plus fort
Esforzar com mais li plagues,
Pos gens garnirs ni bels conres
Ni cortezia ni deportz
No.lh notz, desque Sanhs Esperitz
I met razitz,
Ni ja per sos bels garnimens,
Desque sa vid'es avinens,
No deu doptar
Que nostre Senher dezampar
Los genceis tenens ni.ls plus pros,
Si no.ls o tol altra razos.

Ni no cre qu'en adrech deport,
Si.l cor no.i falsa ni la fes,
Que si'aissi jutjatz ni pres,
Cal c'ora non avenh'acortz
Celh qui no sap viure marritz
Qu'er'a envitz
Tan vauc trebalhatz e temens
No posc sofrir que no comens
Un fol chantar
Ab que cudava remembrar
Los avols rics de valor blos,
Per qu'es falhitz conduchs ni dos.

E si no fos qu'en als m'acort
Don m'aven a pensar manes,
Anc no foron peitz escomes
E mais atendera.l plus fortz,
Per qu'es jois e jovens aunitz
E pretz faiditz
Ses aiud'e ses bevolens.
C'aissi com fo.l comensamens
De joi menar
Pels plus rics, era.l fan baissar!
Tan n'i a paucs de coratjos
Cui non espaven messios.

E qui pogues tarzar la mort
Un jorn o dos que no vengues,
Be n'estera c'om conquezes,
E no.n fora tan altz lo tortz!
Mas eu cre c'anc celui no vitz
Qui.n fos aizitz
Cui vezis ni sabers ni sens
Ni manentia fos guirens
D'un mot parlar!
Donc posc eu segur afizar
C'oi no son tan belas meissos
Com d'aver pretz entrels baros.

E pos per saber ni per sort
Reis ni ducs ni coms ni marques
No viu lo menor jorn d'un mes,
Com er de l'aver metr'entortz
Que no.lh falh, tro qu'el es falhitz
E l'avols critz
Reman e mostr'a mantas gens
Las obras e.ls chaptenemens
E.ls fai blasmar,
Per que.s deuria sonh donar
Totz om, mentre n'es lezeros,
Que no.lh remazes mals ressos.

Laissem estar las avols gens!
C'aissi.s fai far,
Que trop es greu d'els aparlar,
E pensem dels Turcs orgolhos
Com lor avols leis chaia jos

E.l Senher, que n'es poderos,
Conduia.ns e sia.i ab nos