home page ?


Planc e sospir
E plor e chan,
Mas no m'adui mos chans solatz
C'ans, on plus chan, plus sui iratz
E.n feblezisc lo cor e.l sen!
E cui chans dona marrimen,
Que sol lonhar trebalh e malanansa,
No.m meravilh si.s vai temen
Que.s vir sos sens e sos afars
De sordeior semblansa.

Qui pot sofrir
Ses maltalan,
Ja.s sia savis e membratz,
Que sai remanon li malvatz
Ses aiud'e ses valemen,
E.lh franc e.lh cortes e.lh valen,
Que fan tirar vas bo pretz la balansa,
Moron aissi leugeramen
Com es fachs mossenher n'Aimars,
Que sera planchs per Fransa

E qui sap dir
Lo dol ni.l dan,
Can bos senher rics ensenhatz
Se part dels seus c'a chabdelatz
E coltz e noiritz longamen,
C'om no l'espera ni l'aten
Car qui en cobrar s'agues cal que fizansa,
No.i agra tan d'aziramen,
Donc es lo drechs e benestars
C'om n'ai'ir'e pezansa

Pro vetz consir
E vauc pensan
Com l'estava bela foldatz
E pretz e sabers e rictatz
Chascuna ses deschauzimen,
E de solatz per avinen
No posc trobar cui li met'en engansa
Ni de man bel ensenhamen,
Per que jois falh e gens gabars
Merm'er'e dezenansa.

A l'acolhir
Fora semblan
Que.l plus estranhs l'era privatz,
Empero be n'aperceubratz
La valor en l'acolhimen!
E qui.lh parles iradamen,
Saupra passar ab fol de mal'esmansa,
Si be.l tires, alegramen,
Si tot se torn'ir'e tensars
Saber en sen d'enfansa.

Be.us posc plevir
Ses malestan
Qu'entre las altas poestatz
Era mentagutz e lauzatz
Pel pretz e per l'eissernimen
E pos ab la menuda gen
Saupra grazir onor e benestansa!
Als francs parlava franchamen,
Si tot s'er'orgolhos e chars
Lai on om se bobansa.

Re no dezir
Saber aitan -
Ni no.n seria tan paiatz -
Si d'els non era.l plus prezatz
Que lor meneron leialmen,
Plus francs contra lor falhimen.
Qu'en gran afar notz pauc petit'erransa,
Qui be s'acuza ni.s repren,
Per qu'eu cre que sos tortz l'er pars!
En Deu n'ai esperansa.

Qu'el denh auzir
Cels que.lh querran
C'a l'arma do repaus e patz,
E.l sanhs vas en qu'el fo pauzatz -
Qu'eu.l vi baizar molt umilmen -
Li si'en loc de bo guiren
C'anc plus pros bars de lui no portet lansa
Ni non ac totz comunalmen
Los aips ab que.s fassa lauzars
Ni per que pretz s'enansa.

E Deus, que.l formet de nien,
Li don ab sos angels preclars
Part de lor benanansa