Main PageTroubadours' ListingMore Works by Raimon de Miravalh

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Si-m fos de mon chantar parven
C'a ma dona-n prezes cura,
Ja no-i gardera mezura
Mas al pus que pogra soven!
Mas, car no-m denha escotar,
M'a fag de tot solatz giquir,
Per qu'ieu sai qu'es vers so c'aug dir
Qu'enueja-s om de bel chantar.

Mielhs fora c'al comensamen
M'agues gitat d'aventura,
Del solas qu'era-m pejura,
Que-m demostret dous e plazen.
D'aitan fai semblan de joglar
Que canta, tro que-s fai grazir,
E cant hom plus lo vol auzir,
El s'en gec e fay s'en preyar.

E pus ma dona no-m cossen
Aquo don sos pretz melhura,
Reu soi sel que no-s n'atura
Que l'am fort part son mandamen!
Mas ab temor et ab selar,
Ab lauzor et ab enantir,
Et ab onrar et ab grazir
La cugey preyan gazanhar.

Aras cuiaran maldizen
Qu'en loc d'autra cobertura
Fassa de midons rancura,
Et qu'ieu ame seladamen,
Car me sabon ginhos d'amar.
Mas ja d'aiso no-ls cal cobrir,
Qu'ilh non a de m'amor dezir
Ni ieu non l'am tant com suelh far.

En loc d'enemic malvolen

C'anc Dieus formes de natura,
E que mielhs en bon pretz s'enten.
Ies sas beutatz no-us sai comtar
Ni-l solatz ni-l gent aculhir!
Que-l mielhs es del mon, cui que tir!
Mas trop vol s'amor tener car

E pus ma dona-s ten tan car
C'autre ni me no vol sofrir,
Atressi-m vuelh ieu car tenir
Que lieis et autras desempar.