Main PageTroubadours' ListingMore Works by Raimon de Miravalh

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tal chansoneta faray
Ab sonet leugier
Qu'en luec de messatgier
A midons trametray,
Que-l dira mon esmay
E tot mon cossirier!
Qu'estiers noca-l sabria,
Que nulh amic non say
Que de mon dezirier
No volgues ma follia.

Son belh cors, cortes e gay,
M'an fayt lauzengier
Estranh, que-m son guerrier
Ses tort qu'ieu non lur ai.
Peccat fai quar mi tray,
Qu'ieu l'am de cor entier
E senes tricharia:
Doncx per que la perdray,
Pus ieu d'autra non quier
Amistat ni paria

A la mia fe, lauzan
Si la prec la-m tuelh,
Quar ilh n'a mais d'erguelh
E mi ten en soan.
Et yeu sofrisc mon dan,
Ja celar non o vuelh,
May lieys platz que s'en ria,
Qu'autra tan benestan
Non viron mais mey huelh,
Ni non cre qu'el mon sia.

S'az autruy fai belh semblan,
A mi eis la acuelh,
Que so don plus ni duelh
Say suffrir merceyan.
Si m'agues bon talan
Si cum me dezacuelh,
Vejatz s'ieu graziria
Qu'on plus en trac d'afan,
Suy de melhor escuelh
E grazisc la fadia.

Be say per que pert son briu
Amors e dompneys!
Quar tan s'i fan gabeys
Dompneyador esquiu,
Que quascus jur'e pliu
Que no vol esser reys,
S'a celar l'avenia.
Dompna, ieu no-us castiu,
Mas qui d'aytan s'i feys
Totas vos en chastia.

Quar per vos sola reviu
Joys, e nays e creys
Qu'en las autras pareys
Tot quant faitz d'agradiu!
E membre-us del cautiu
Qu'en las vostras merceys
S'aten la nueyt e-l dia,
Que del ric senhoriu,
On anc hom non ateys,
Me suy mes en bailia.

Que de vos tenc, so-us pliu,
Miraval, mi mezeys
E mon chan, si-us plazia.

Leyalmens so vos pliu,
S'ieu agues tant co-l reys,
Tot fora de m'amia.