Main PageTroubadours' ListingMore Works by Raimon de Miravalh

Anc trobars clus ni braus
Non dec aver pretz ni laus,
Pus fon faitz per vendre
Contra-ls sonetz suaus
Conhdetz, aissi com ieu-ls paus,
E leus ad aprendre,
Ab bels ditz clars e gen claus,
Que per far entendre
Non cal trop contendre.

Car tan prenon cabaus
Donas entrels fis los faus,
Fan amor dissendre!
Mas non tanh qu'ieu las caus,
Ni de tot en tot no m'aus
Vas lur dan estendre,
Quar silh que-m ten en repaus
Me fa-ls tortz defendre
Qu'a mains drutz vei prendre.

Tot quan vol midons vuelh,
E tot quan li platz acuelh
En patz ses rancura.
Et s'ieu anc dis orguelh
Vas donas, aras m'en tuelh
E-m torn a mezura:
E drutz qu'es d'aital escuelh
Conquier joy qe-l dura
Si-n bon luec s'atura.

Qar l'am mais que non suelh,
En trac piegz, e pus m'en duelh
Quar silh no-n pren cura.
Pus alhors no-m destuelh,
E josta lieys me despuelh
Nutz ses vestidura,
Aitan tenc de ric capduelh
Que bon'aventura
No-m pot far fraitura.

No sai per quals mestiers
Amon donas cavaliers,
S'amors me soana.
No-m vuelh gabar estiers,
Quar menhs en par vertadiers
Qui totz sos bes vana!
Per qu'eu vuelh plus voluntiers
Dir cortez'ufana
Que vertat velana.

Los pejors lauzengiers
Tenc per midons plazentiers,
E cel que-ls apana:
E si-l menres portiers
Fos tan guays ni prezentiers
Qu'auzes vestir grana,
Tan fora rics sos loguiers
Qu'en tela renzana
Jagr'en sa cabana.