home page ?

Rigaut de Berbezilh: Complete Works

Atressi com lo leos
Atressi con Persavaus
Atressi con l'orifanz
Be-m cuidava d'amor gardar
Ben volria saber d'Amor
Lo nous mes d'abril comensa
Pauc sap d'Amor qui merce non aten
Tot atressi con la clartatz del dia
Tuit demandon qu'es devengud'Amors
Eissamen com la pantera
Ges per freg ni per calor
Lo genz temps m'abellis e-m platz
Pois q'en midonsz es tan d'onor e sen
Si co-l soleilhs per sa nobla clardat