Main PageTroubadours' ListingMore Works by Rigaut de Berbezilh

Ges per freg ni per calor
Ni per pascor ni per fueilh
Non ai ioi mas don mi sueilh:
De leis qe salvan s'onor
Ha de totz grat e l'ampara,
E non si trai ni ss'esgara
Vas desavinen follor,
Anz li es salvag'e fera,
Per q'ieu mans ionctas li-m ren,
Qar anc nuilh galiamen
No-m fes ni-s penset enqera.

A, per pauc, quar no-m secor,
Non muer e de mi no-m tueilh,
Qar, si-s dolges com ie-m dueilh,
Furan leu plus sofridor
Tut ll'afan qe non son ara.
Be-m par qe non es amara,
Anz m'a tan doussa sabor
Q'ab un plazer m'en lauzera
Qe-m fezes, segen trecen
Enuecs part lo pensamen,
E ia de leis no-m clamera.

Chausit ai en la meilhor
Qe donneia ni acueilh,
E prec li no-m mostr'orgueilh
Ni gard vas mi sa ricor
Ni no li sia trop cara
Merces, qe no-i fon anqara,
Pos mi ac per servidor,
Qar ben sap q'ieu non nasqera
Mas per far son mandamen,
Per q'el sieu bon chauzimen
Segrai, si mal o bon m'era.

Miells de donna e miells d'amor,
Miells de tot qan mais dur vueilh
E miells d'autra qe-s despueilh,
Miells de plazer d'amador,
Miells de be q'om vei ni gara,
Miells est de totz miells vos ara
E miells de fina lauzor,
Qar totz miells en vos s'esmera,
Miells de prez, miells de ioven,
Miells de valor, miells de sen,
S'un pauc de merce hi era.

Si las lagremas q'ieu plor
Visson cazer li vostr'hueilh
Ni vissetz, donna, com mueilh
De l'aiga cauda qe-m cor
Per la bocha e per la cara,
Non cug fossetz tan avara
Non acses qalqe dolor
Al cor, qe merce-us toqera,
Don foram pueis tan iauzen
Qe per autr'esbaudimen
Negus son ioi non camiera.

Ni fin'Amors no pausera
En dos cors, mon escien,
Tro de dos feses un gen,
Amors qe lonc temps hi era.