Main PageTroubadours' ListingMore Works by Rigaut de Berbezilh

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Atressi con l'orifanz,
Que quant chai no-s pot levar
Tro li autre, ab lor cridar,
De lor voz lo levon sus,
Et eu voill segre aquel us,
Que mos mesfaitz es tan greus e pesanz
Que si la cortz del Puoi e lo bobanz
E l'adreitz pretz dels lials amadors
No-m relevon, iamais non serai sors,
Que deingnesson per mi clamar merce
Lai on preiars ni merces no-m val re.

E s'ieu per los fis amanz
Non puosc en ioi retornar,
Per tostemps lais mon chantar,
Que de mi no-i a ren plus,
Anz viurai com lo reclus,
Sols, ses solatz, c'aitals es mos talans,
E ma vida m'es enois et affans
E iois m'es dols e plazers m'es dolors!
Qu'eu non sui ges de la mainera d'ors,
Que qui be-l bat ni-l te vil ses merce
El engrassa e meillur'e reve.

Ben sai c'Amors es tan granz
Que leu mi pot perdonar
S'ieu failli per sobramar
Ni reingnei com Dedalus,
Que dis qu'el era Iezus
E volc volar al cel outracuidanz,
Mas Dieus baisset l'orgoill e lo sobranz!
E mos orgoills non es res mas amors,
Per que Merces me deu faire socors,
Que mant loc son on rasos venz merce
E luoc on dreitz ni rasos non val re.

A tot lo mon sui clamanz
De mi e de trop parlar,
E s'ieu pogues contrafar
Fenis, don non es mais us,
Que s'art e pois resortz sus,
Eu m'arsera, car sui tan malanans
E mos fals ditz messongiers e truans!
Resorsera en sospirs et en plors
La on beutatz e iovenz e valors
Es que no-i faill mas un pauc de merce
Que no-i sion assemblat tuit li be.

Ma chansos er drogomanz
Lai on eu non aus anar
Ni ab dretz oillz regardar,
Tan sui conques et aclus.
E ia hom no m'en escus,
Miels de domna, don sui fogiz dos ans!
Ar torn a vos doloros e plorans!
Aissi co-l sers, que, cant a faig son cors,
Torna morir al crit dels cassadors,
Aissi torn eu, domn', en vostra merce,
Mas vos non cal, si d'amor no-us sove.

Tal seingnor ai en cui a tan de be
Que-l iorn que-l vei non puosc faillir en re.

Belh Bericle, ioy e pretz vos mante:
Tot quan vuelh ai quan de vos me sove.