Main PageTroubadours' ListingMore Works by Rigaut de Berbezilh

Be-m cuidava d'amor gardar
Que ia trop no-m fezes doler,
Mas era sai eu ben de ver
C'us no-s pot de lleis escremir,
Quant eu d'amar no-m posc tenir
Lieis que no-m deingna retener!
E car me torna e non chaler
Per trop amar m'er a morir,
C'autr'amors no-m pot esgauzir
Ne aquesta non posc aver.

E quant eu cug mon cors loingnar,
Non l'en puosc partir ni mover!
E quant la prec del romaner
Non vol mas paraulas auzir.
E doncs que poira-i devenir
Consi poirai far son plazer
Ia per so no-m deu mal voler
Ma dompna, s'ieu l'am e desir,
Ni ia per aiso non m'air:
Enanz m'en deu bon grat saber.

Mot volgra sols ab leis estar,
Mas non ai aize ni lezer!
E s'autre ioi non puosc aver
Mot me plaz quant eu la remir:
Tot lo cor mi fai esbaudir
Quan puosc sa gran beutat vezer.
E d'aitan, per que-m fai parer
Ma domna que-il enoi ni-l tir,
Pois que d'al re non posc iauzir,
D'aitan mi deu, si-l platz, valer.

Mout me saup gen mon cor emblar
Ma dopna ab un bel plazer,
Qu'anc pois per mal ni per temer
No-m pogui iorn de llei partir.
De grant dolor mi fai languir:
S'autra merce non vol aver,
Fara-m morir en bon esper
Cella que-m pogra leu guerrir,
E puois no-l platz del enriquir
No-m vuoilla del tot decazer.

E puois nuill ben no-m vol donar
Sufra qu'eu l'am ses pro tener.
Si fas eu de tot mon poder
Si que ves autra part no-m vir.
E la nueg, quant eu cug dormir,
L'esperitz vai ab lei iazer:
Entre mos bratz la cug tener
E del ioi c'ai planc e sospir.
D'aitan en dei midonz grazir
C'al cor mi stai maitin e sser.

E pois c'Amors la-m fes chauzir,
Que tota gent a en poder,
Ia no m'o deu a mal tener
Ma domna, s'ieu l'am e dezir,
E, sol c'o voilla en grat cuillir,
En sa merce voill remaner.