Main PageTroubadours' ListingMore Works by Rigaut de Berbezilh

Ben volria saber d'Amor
S'ella ve ni au ni enten,
Que tan l'ai requis franchamen
Merce, e de ren no-m secor.
Estiers no-m sai vas sas armas deffendre
Mas ab merce, que tan li sui aclis
Que non es iois ni autre paradis
Per qu'eu changes l'esperar ni l'atendre.

Ia aten hom d'alcun seingnor,
Cui hom serv de cor lialmen,
Quan locs ni aizes lo-il consen,
De far ben a son servidor!
E fin'Amors deu ben sel sen aprendre,
Que gart c'a dreg sion siei don devis
Ni qui li er francs ni lials ni fis
Que negus hom non la-n posca reprendre.

C'aissi ven bes apres dolor
Et apres gran mal iauzimen
E granz iois apres marimen
E loncs repaus apres labor
E granz merces ab soffrir ses contendre,
C'aissi sec hom d'amor los dretz camis
E qui estiers los sec il li gandis:
C'ab tal engin pod hom bon'Amor prendre.

Si com la tigr'el mirador,
Que per remirar son cors gen
Oblida si e son turmen,
Aissi quan vei lei cui ador
Oblit mos mals e ma dolors es mendre.
E ia negus no s'en fassa devis,
Qu'ieu vos dirai qui m'a a serf conquis,
Si o sabetz conoisser ni entendre.

Miels de domna, miels de valor
E miels de tot enseingnamen
E miels de beutat ab ioven,
Mesclat ab tan fresca color
Que nuls arquiers tan dreg non sap destendre
Qu'ella plus dreit no m'ai'al cor assis
La dousa mort, don eu voill estr'aucis,
Si per esgart d'amor no-m vol ioi rendre.

M'arma e mon cors, volria que saubis
E mos chaptens a cal dolor languis,
Lials amics que non fai mais atendre.