home page ?

Uc de St. Circ: Complete Works

Anc enemics q'ieu agues
Tres enemics e dos mals seignors ai
Dels huoills e del cor e de me
Gent ant saubut miei uoill vensser mon cor
Aissi cum es coinda e gaia
Servit aurai longamen
Nuills hom no sap d'amic, tro l'a perdut
Nuilla ren que mestier m'aia
Mains greus durs pessamens
Longamen ai atenduda
Ses dezir et ses razo--
Estat ai fort longamen
Be fai granda follor
Anc mais non vi temps ni sazo
Enaissi cum son plus car
Ma dompna cuit fasa sen
Totz fis amicx ha gran deszaventura
Na Maria de Mons es plasentera
Tant es de paubra acoindansa
Chanzos q'es leus per entendre
Antan fez coblas d'una bordeliera
Messonget, un sirventes
Un sirventes vuelh far en aquest son d'En Gui
Una danseta voil far
De vos me sui partitz! mals focs vos arga!
Valor ni prez ni honor non atrai
Pei Ramonz ditz--
Guillems Fabres nos fai en brau lengage
Raimons, en trobar es prims
Be-m meraveill s'En Conegutz es sans
Qui vol terr' e prez conquerer
Per viutat e per non caler
Passada es la sasos
Mesier Albric, so-m prega Ardisons
En vostr' aiz me farai vezer
Vescoms, mais d'un mes ai estat